Praktikumas idėjų mugė „Formuojamojo vertinimo strategijos, jų taikymas pamokose“

Vaikams mokslo metai baigėsi, o pedagogai birželio 27 d. susirinko aptarti pasiektus rezultatus, pasidalinti patirtimi, kaip sekėsi laikytis susitarimų, pasisemti idėjų.

                      Pirmiausia, direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. Markevičienė pristatė išbandytus  skaitmeninius įrankius grįžtamajam ryšiui teikti. Visi juos jau renginyje išbandė. Toliau savo patirtimis dalinosi Gižų, Alvito ir Keturvalakių Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių atstovai. Visi dalyviai aktyviai klausėsi, pildėsi refleksijų lapus.

                      Vertinimo strategijos pamokose, anot centro pedagogų, atlieka esminį vaidmenį formuojant mokinių gebėjimus bei augina motyvaciją mokytis. Pasirinkus tinkamus įrankius formuojamajam vertinimui bei teikiant konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, galima padėti mokiniams suprasti savas stiprybes ir tobulėjimo galimybes, siekti kiekvieno mokinio pažangos.

                      Mintimis iš renginio dalinasi jį stebėjusi Vilkaviškio ŠPT andragogė Lina Klimavičienė:

🌿 Formuojamasis vertinimas padeda mokytojams ir mokiniams nuolat stebėti mokymosi procesą, suteikia galimybę siekti geresnių mokymo(si) rezultatų.
🌿 Grįžtamasis ryšys – tai viena iš svarbiausių pedagoginių priemonių, padedančių vaikams suprasti, kaip jiems sekasi, suteikia galimybę iš klaidų pasimokyti. Efektyvus grįžtamasis ryšys turi būti aiškus, konkretus, orientuotas į mokinio stiprybes bei tobulėjimo sritis.
🌿 Įsivertinimas padeda mokiniams tapti savarankiškais mokymosi dalyviais ir ugdo jų atsakomybę.
🌿 Mokytis – tai gebėjimas atrasti save. Pagrindinė vertinimo ugdymo procese paskirtis – padėti mokiniams mokytis.

Taigi vertinimo strategijos ir tinkamai pasirinkti metodai padeda formuoti stiprias, kūrybingas ir savarankiškas asmenybes, kurios yra pasirengusios sėkmingai veikti ir mokytis visą gyvenimą.

Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro

direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.