Mokytojai mokosi: kaip patobulinti vertinimo sistemą ir kultūrą?

                      Pavasario mokinių atostogų metu mokytojai mūsų mokykloje-daugiafunkciame centre tikrai ne atostogavo, o mokėsi, analizavo, priiminėjo susitarimus.

                      Šį kartą metodinių grupių posėdyje buvo analizuojama Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos naujai išleista metodinė priemonė „Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti“. Kodėl ši priemonė tokia aktuali mums šiandien? Mat vienas iš esminių veiksnių, lemiančių mokinių mokymosi pasiekimus ir skatinančių jų mokymosi motyvaciją yra mokyklos pasiekimų vertinimo kultūra. Kokiomis strategijomis įgyvendinamas formuojamasis vertinimas? Jų yra penkios:

  1. Sutarti dėl ugdymosi lūkesčių, tikslų, siekių ir sėkmės kriterijų
  2. Sudaryti sąlygas mokiniams parodyti tai, ką išmoko
  3. Teikti grįžtamąjį ryšį (atsaką, reakciją, atsiliepimą), kuris skatina mokytis
  4. Skatinti mokinius mokytis vieniems iš kitų
  5. Skatinti mokinius prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi

Analizuojant priemonę, mokytojai išskyrė kiekvienos formuojamojo vertinimo strategijos esmę ir susidėliojo, ką mes jau darome, kokius metodus taikome, kas pasiteisina, t. y., kuo mes esame stiprūs. Toliau sekė ne mažesnis darbas: išskirti, ką mes turime savo pamokose pastiprinti, kad kurtume pridėtinę vertę, kad didėtų mokinių mokymosi motyvacija, jų pasiekimai. Manau, jog mūsų įstaigos mokytojai geba išskirti pagrindinius dalykus ir prisiimti įsipareigojimus, turi atsakomybės ir pareigos jausmus. Gal todėl darbinė atmosfera vyravo iki pat galo, o posėdžio pabaigoje dauguma savo emocinę būseną ir savo darbą įsivertino dešimtuku.

                                                                         Direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.