Mokomės verslumo

Kiekvienų mokslo metų gegužės mėn. vyksta būrelių mugė „Atrask save“. Jos metu ne tik pristatomos nuveiktos veiklos per metus, bet  ir  siūlomos naujos programos, mokiniai renkasi, išsako savo pageidavimus. Mokyklos teritorijoje yra Vitaminų daržas, todėl kilo idėja jį prižiūrėti, tikslingai panaudoti užaugintas daržoves, t. y.  mokyti(s) iš savo aplinkos. Idėja buvo pateikta būrelių mugėje, atsirado mokinių,  norinčių save išbandyti. Todėl nuo šių mokslo metų veikia būrelis „Verslumo ABC“, kurio metu mokiniai ugdosi verslumo ir lyderystės   įgūdžius. Daug dėmesio skiriame savęs pažinimui ir darbo pasaulio pažinimui. Šių kompetencijų ugdymas svarbus, nes padeda mums geriau pasirinkti  profesiją, o vėliau įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip pat suteikia daugiau drąsos ir motyvacijos įgyvendinti savo idėjas, imtis iniciatyvos ir veikti.

Aišku, pirmiausia, rudenį mokėmės daržoves nuimti, sandėliuoti, paruošti dirvą sekantiems metams. Po to praktiniams įgūdžiams lavinti  naudojome mokyklos darže užaugintas daržoves: kepėme, virėme, marinavome,  išbandėme patikrintus ir naujus receptus, kūrėme savo. Savo paruoštais konservuotas produktais prekiavome kovo mėn. vykusioje Kaziuko mugėje. Tam buvo  reikalinga ir mūsų konservuotų daržovių prekinė išvaizda, ir reklama. Todėl jau rugsėjo mėn. susidarėme išsamų savo verslo planą, kaip veiksime. Džiaugiamės pirmaisiais uždirbtais pinigais. Sutarėme, jog juos panaudosime sėklų pirkimui.  Nuo kovo mėn. mokysimės sėti, pikiuoti daržoves, kurias vėliau perkelsime į savo Vitaminų daržą. Tikimės, kad per metus paūgės ir Svajonių sodo medeliai ir krūmai – gal galėsime sekančiais metais naudoti ir jo derlių.

Smagu, kai mokiniai gali veikti išvien, sutelktai, teikti savo idėjas, kurias įgyvendina. Nebijo iššūkių. Esu įsitikinusi, jog šios žinios ir įgūdžiai  tikrai vaikams pravers ateityje.

                                                                                                                         Būrelio „Verslumo ABC“ vadovė

                                                                                                                   Rima Miknatienė

Bookmark the permalink.