Refleksija „Rezultato link 2“

Refleksiją pradėjome mintimi iš Kabuso knygos „Taigi, jei turi protą, mokykis ko nors; nes protas be mokymosi – kūnas be drabužio, žmogus be veido; juk pasakyta: išsilavinimas – proto veidas.“ Gebėjimas mokytis vieniems iš kitų ir vieni su kitais yra viena iš pačių svarbiausių žmogaus kompetencijų. 2019 m. sausio 23 d. ir susirinkome visi Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių nariai aptarimui, kaip mums sekasi siekti užsibrėžtų tikslų, ką dar galėtume daryti geriau nei iki šiol darėme.

                             Pagrindinis mūsų tikslas – vaikų pažanga., kurios siekiame tobulindami pamoką. Šiai refleksijai ruošėmės gana ilgai, nes reikėjo stebėti visų mokytojų pamokas, jas su kiekvienu pedagogu aptarti, suformuluoti bendrus pastebėjimus visoms grupėms. Džiaugiamės, jog kai kurias pamokas stebėjo ir Vilkaviškio švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė I. Meseckienė. Jos įžvalgos mums išties buvo svarbios: pasitikrinome savo žinojimus, padiskutavome, ar tuo keliu mūsų švietimo įstaiga keliauja. Specialistė dalyvavo ir pačioje refleksijoje, pateikė pastebėjimus, pasidalino savo žiniomis.

                             Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai diskutavo,  priėmė susitarimus, ką ir kaip reikėtų patobulinti pamokoje, kad didėtų vaikų mokymosi motyvacija ir augtų pažangumas. Džiaugiuosi, jog mokymasis tuo nesibaigia – vasario 21 d. vėl renkasi Vaiko ūgties siekimo tinklo grupių koordinatoriai pasidalinti savo pastebėjimais, kaip sekasi įgyvendinti susitarimus pamokose. Tik visi kartu susitelkę mes galime pasiekti pačių geriausių rezultatų.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Direktorė S. Černauskienė

Bookmark the permalink.