Tėvų klubas „Drauge“

b 467x350

Entuziastų, pozityvių ir nuoširdžiai veikiančių tėvų grupė centre susibūrusi į klubą „Drauge“. Jie prisideda prie aktyvaus mokyklos gyvenimo, kelia iniciatyvas, bendrauja, dalyvauja, mokosi kartu.  Šiais mokslo metais tėvai inicijavo Pyragų dieną, kurios metu surinktos lėšos skirtos labiausiai pagalbos stokojantiems  vaikams ir… Skaitykite daugiau

Patirtimi dalinosi mokytojo padėjėjai

Santakai 1 263x350

Lapkričio mėn. pabaigoje gausus būrys ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų iš įvairiųrajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų susirinko į Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centroPaežerių skyrių, kur pirmą kartą rajone vyko patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio ugdymo mokytojopadėjėjo bendradarbiavimas siekiant vaiko ūgties”. Mokytojo padėjėjo vaidmuo ikimokyklinio… Skaitykite daugiau

Šiaurės šalių literatūros savaitė

skaitymai 17 248x350

Lapkričio 16 d. mokyklos-daugiafunkcio centro salėje vyko jau tradiciniais tapę Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymai vaikams „Auštant“. Šiaurės šalių literatūros savaitė yra Šiaurės šalių asociacijų „Norden” sąjungos vykdomas projektas, skirtas skaitymo skatinimui, garsinio skaitymo ir pasakojamosios tradicijos puoselėjimui ir pažinčiai… Skaitykite daugiau