Darbuotojai

 DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2019–2020 M. M.             

  Sidutė Černauskienė  

Direktorė

    Indrė Markevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos, etikos mokytoja, 9 klasės vadovė 

  Rima Miknaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė, žmogaus saugos mokytoja,  5 klasės vadovė

Irma Miciutienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Renata Biskienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Edita Plečkaitienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

Irena Makackienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, 1 klasės vadovė

Reda Binkauskienė-Bitinienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja,  2 klasės vadovė

Lina Mačiulaitienė

Vyresnioji pradinių klasių  mokytoja, 3 klasės vadovė

Eglė Mockienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, logopedė,  4 klasės vadovė

Sonata Čibirkienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Inga Ažukienė

Anglų kalbos mokytoja, 10 klasės vadovė

Jūratė Žilinskienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė, vyresnioji geografijos mokytoja

Ramunė Rucevičienė

Vyresnioji istorijos mokytoja,  7 klasės vadovė

Virginija Armanavičienė

Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė, 8 klasės vadovė

Birutė Zaveckienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lolita Paliulienė

Vyresnioji biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Valdas Strazdas

Chemijos mokytojas

Laimutė Budreikienė

Vyresnioji fizikos mokytoja

Rita Jakevičienė

Muzikos mokytoja, mokytojo padėjėja

Dalia Eikelienė  Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės mokytoja
Irma Mackevičienė Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės mokytoja
Jurgita Tumosienė

Tikybos mokytoja

Lolita Klimčiauskaitė

Vyresnioji informacinių technologijų vyresnioji matematikos ir ekonomikos mokytoja

Inga Pociuvienė

Psichologė

Eglė Berčiūnienė

Socialinė pedagogė, 6 klasės vadovė

 

Logopedė, specialioji pedagogė

Irma Galeckienė

Bibliotekininkė, ūkvedė

Rūta Raškauskienė

Kultūrinių renginių organizatorė

Leonas Akucevičius

Ūkvedys

Agnė Arbataitienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Rasa Orentienė

Vyriausioji finansininkė

Raimonda Karpavičienė Auklėtojos padėjėja, skalbėja
Tatjana Svygrys

Auklėtojos padėjėja

Giedrius Plečkaitis

Kompiuterinių sistemų specialistas

Janina Balaikienė

Rūbininkė – budėtoja

Rima Barzdevičiūtė

Valytoja

Sonata Šlekienė

Valytoja

Elvyra Zaleckienė

Valytoja

Rimantas Raškauskas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas, energetikas 

Gintautas Gliužeckas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Vitas Pupkis

Kiemsargis

Aurimas Černauskas

Budėtojas

Vytautas Valaitis

Vairuotojas

Evaldas Petrauskas

Vairuotojas, sandėlininkas

Romas Juškevičius

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Irma Jurgelaitienė

Valgyklos vedėja

Daiva Sabataitienė

Virėja