Darbuotojai

 DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 2021–2022 M. M.             

  Sidutė Černauskienė  

Direktorė

Indrė Markevičienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vyresnioji anglų kalbos, etikos mokytoja, 5 ir 10 klasės vadovė 

  Rima Miknaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė, žmogaus saugos mokytoja,  6 ir 8 klasės vadovė, kuratorė

Irma Miciutienė

Vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Renata Biskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Irma Krančiukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Agnė Arbataitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, sekretorė

Edita Plečkaitienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Eglė Mockienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, logopedė,  1 klasės vadovė

Irena Makackienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2 klasės vadovė

Reda Binkauskienė-Bitinienė

Pradinių klasių mokytoja,  3 klasės vadovė

Lina Mačiulaitienė

Vyresnioji pradinių klasių  mokytoja, 4 klasės vadovė

Sonata Čibirkienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Rūta Ražukienė

Vyresnioji anglų kalbos mokytoja, mokytojo padėjėja

Jūratė Žilinskienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė, vyresnioji geografijos mokytoja

Ramunė Rucevičienė

Vyresnioji istorijos mokytoja

Virginija Armanavičienė

Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė, 9 klasės vadovė

Birutė Zaveckienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lolita Paliulienė

Vyresnioji biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Valdas Strazdas

Chemijos mokytojas

Laimutė Budreikienė

Vyresnioji fizikos mokytoja

Rita Jakevičienė

Muzikos mokytoja, mokytojo padėjėja

Dalia Eikelienė  Mokytojo padėjėja, mokytoja
Inga Ažukienė Mokytojo padėjėja, pailgintos dienos grupės mokytoja
 Sandra Laužaitienė Mokytojo padėjėja
Jurgita Tumosienė

Vyresnioji tikybos mokytoja

Lolita Klimčiauskaitė

Vyresnioji informacinių technologijų vyresnioji matematikos,ekonomikos mokytoja

Sigitas Rinkevičius

Vyresnysis technologijų mokytojas

Inga Pociuvienė

Psichologė

Eglė Berčiūnienė

Socialinė pedagogė, sveikatos priežiūros specialistė, 7 klasės vadovė

Vilma Paplauskienė

Logopedė, specialioji pedagogė

Irma Galeckienė

Bibliotekininkė, ūkvedė, kompiuterių priežiūros specialistė

Rūta Raškauskienė

Kultūrinių renginių organizatorė

Leonas Akucevičius

Ūkvedys, kiemsargis

Rasa Orentienė

Vyriausioji finansininkė, buhalterė

Raimonda Karpavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, skalbėja
Simona Penkauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Giedrius Plečkaitis

Kompiuterinių priežiūros specialistas

Janina Balaikienė

Valytoja, rūbininkė – budėtoja

Rima Barzdevičiūtė

Valytoja

Sonata Šlekienė

Valytoja

Elvyra Zaleckienė

Valytoja

Rimantas Raškauskas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas, energetikas 

Gintautas Gliužeckas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Vitas Pupkis

Kiemsargis

Aurimas Černauskas

Budėtojas

Vytautas Valaitis

Vairuotojas

Evaldas Petrauskas

Vairuotojas, sandėlininkas

Romas Juškevičius

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Irma Jurgelaitienė

Valgyklos vedėja

Daiva Sabataitienė

Virėja