Tu gali rinktis

Gruodžio 12 d. rajone vyko konkursas „Aš galiu rinktis“, skirtas sumažinti priklausomybę sukeliančių medžiagų paplitimą mokinių trape. Konkurse dalyvavo 7 klasės mergaičių komanda „Fantastiškos sveikuolės“.

Konkursas vyko etapais: lapkričio mėn. reikėjo pateikti motyvacinį laišką-paraišką rengėjams ir registracijos anketą, po to mokykloje vyko mokymai-diskusijos, kuriuos vedė sveikatos priežiūros specialistė T. Tamošaitienė, klasės  valandėlių metu galvojome komandos pavadinimą,  kūrėme šūkį, prisistatymą.

Kodėl norėjome dalyvauti šiame konkurse? „ Konkursas tikrai aktualus mokyklai, nes šiemet pastebėjome, kad dalis 9-10 klasių berniukų rūko, jų pavyzdžiu kartais paseka ir mūsų kai kurie klasiokai. Manome, kad rūkymas jiems labiau mados reikalas, noras pasirodyti prieš kitus „kietais“, neatsilikti nuo draugų. Mums nepatinka, kai klasės berniukai pertraukų metu nebendrauja su mergaitėmis, o eina „už kampo“. …Tikime, kad kiekvienas iš mūsų gali priimti teisingus sprendimus, tik reikia susiklausymo, vienas kito palaikymo ir paskatinimo. Vykdome įvairias prasmingas veiklas (bendri pokalbiai su klasės vadovu prie arbatos puodelio, draugiškumo akcijos: „Pavaišink draugus savo keptu pyragu“, „Gražinkime savo klasę“), į jas įtraukiame visus klasės mokinius, ugdomės bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, pasitikėjimą savimi bei skatiname gyventi sveikai. Noro elgtis kitaip turime visi, tačiau tam neturime pakankamai įgūdžių ir valios. Mes norime būti vieninga draugiška klase, kurioje visiems būtų gera. Norime kartu būti, kartu gyventi ir augti.“ (iš motyvacinio laiško).

Džiaugiamės savo dalyvavimu – LAIMĖJOME III VIETĄ! Gavome atminimo dovanėlių, padėkos raštą ir galimybę komandai pažaisti Vilkaviškio boulinge.

                                           Septintokės: Kamilė, Evelina, Darija, Samanta

Bookmark the permalink.