Sūduvos krašto mokinių konferencija „Mano darbai – tai mūsų ateitis“

Sūduvos krašto mokinių darbų konferencija „Mano darbai – tai mano ateitis“ balandžio 17 d. sukvietė į Gižų Kazimiero Baršausko mokyklą-daugiafunkcį centrą išties gausų būrį vaikų ir juos ruošusių mokytojų iš visos Sūduvos kampelių: Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio savivaldybių.

Pirmojoje dalyje savo nuveiktus darbus pristatė patys mažiausieji konferencijos dalyviai. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupių vaikučiai demonstravo, kaip paprastomis priemonėmis pasigaminti spalvotus muilo burbulus, virė košę malošę. Savo tyrinėjimus ir atradimus naujai įkurtoje laboratorijoje pristatė ne tik priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, bet ir 2 klasės mokiniai (Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras). Raudonojo kopūsto ypatumus aptarė pirmokai iš Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos.  Įdomu buvo klausytis, kaip 1 klasės mokiniai susirūpinę kalba apie knygelių skaitymo ypatumus (Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla) arba ragina mokytis iš knygelių herojų aiškiai argumentuodami, ko ir kodėl (Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras). Smagu, jog mažieji domisi savo krašto istorija, kviesdami ir kitus branginti savo tėvynę (Šakių r. Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras). Nors ir maži vaikai, bet jų darbai dideli.

Antroji konferencijos dalis prasidėjo tyrimų pristatymais. Džiugu, jog vaikai  pamokų metu tyrinėja gamtą, aplinką, analizuoja, kaip saugoti gamtą, sprendžia ekologines problemas, dalinasi patarimais, kaip elgtis, kaip gyventi, kad mūsų oras būtų švaresnis, o mes būtume laimingesni (Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Marijampolės r. Sasnavos pagrindinė mokykla, Alvito mokykla-daugiafunkcis centras, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla).  Norisi tarti „ačiū“ mokytojams, kad jie vaikus moko ne tik iš vadovėlių, bet skatina atrasti, tirti, pritaikyti, stebėti, analizuoti. Juk šie gebėjimai gyvenime yra patys vertingiausi.

Toliau vaikai noriai kalbėjo, kaip jie savo bendruomenėse kuria draugišką mokyklą, analizavo, kaip bendras mokyklos mikroklimatas įtakoja vaiko brandą, jo motyvaciją mokytis (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Keturvalakių mokykla daugiafunkcis centras).  Mokiniai dalinosi patirtimi, kaip lengviau mokytis matematikos, pademonstravo pačių sukurtą priemonę (Sūdavos  pagrindinė mokykla), patarimais dalijosi ir vaikai iš Gižų: kaip lengviau išmokti rusų kalbą, kaip pasipuošti savo namus mediniais, pačių pagamintais darbeliais. Išties sumanūs tie mūsų vaikai, norintys mokytis, tobulėti ir atrasti. Jie kelia aktualius klausimus: ar tautosaka vis dar domina jaunus žmones? (Alvito mokykla-daugiafunkcis centras), ar mes neužmišim tų, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę (Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras).

Paskutinėje konferencijos dalyje vaikai reflektavo, ką jie suprato ir ką pritaikys savo mokyklose, gyvenime. Visų grupių atstovai pasidžiaugė, jog išties skirstosi į namus praturtėję, pasisėmę naujų žinių ir įspūdžių. Dažnai mes girdime sakant „Ak, tas šiuolaikinis jaunimas“… Manau, jog vaikai yra žmonės, kupini idėjų, norintys kurti tobulą pasaulį, tik mes, suaugusieji dažnai per mažai jais pasitikime, suteikiame galimybių atskleisti savo stipriąsias puses ir elgiamės taip, lyg jie mums priklausytų, o išties vaikai – gyvi laiškai, siunčiami į ateitį…

                                                                                      Sidutė Černauskienė

Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Bookmark the permalink.