Problemų sprendimo diena „Moki žodį, žinai kelią“

 

problem sprendimas monje ikiai su kuriais susiduriama 7 638„Žmogui nieko nėra įdomiau už jo paties veiklą. O charakteringiausia žmogiška veikla yra spręsti problemas, tikslingai mąstyti, sugalvoti naujų būdų norimam rezultatui pasiekti“.  T. Blandi 

                 Su problemomis susiduriame pačiose įvairiausiose srityse. Visuomenė nepaprastai greitai vystosi ir keičiasi. Todėl labai svarbu į problemas, kurias sunku išspręsti pasitelkus tradicinius metodus, pažvelgti kitaip, ieškoti naujų idėjų jų sprendimui.

                      Vaiko ūgties siekimo tinklo grupė „Vaivorykštė“ kovo 21 d. organizavo 5-10 klasių mokiniams problemų sprendimo dieną. Visą dieną kiekvienoje pamokoje pagal pateiktą bendrą situaciją patys mokiniai kėlė jiems aktualią problemą, teikė idėjų, pasirinko priimtiniausią kelią jai spręsti, kūrybiškai įgyvendino problemos sprendimo procesą. Tai buvo nauja patirtis, kai mokiniai patys planavo ir organizavo veiklą. Refleksijos metu įsivertino pagal pateiktus kriterijus savo gebėjimus, argumentavo pasirinkimą.

                      Pamokų organizavimas kitaip skatina mokytojus ieškoti naujų, mokiniams patrauklių ugdymo turinio perteikimo būdų. Ruošiantis tokioms pamokoms mokytojai mokosi kartu, taiko naujoves,  tobulėja. Mokiniai ugdosi ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.  Problemų sprendimo dieną „Moki žodį, žinai kelią“ jie mokėsi vienas kitą išklausyti ir įsiklausyti, ieškoti ir rasti bendrų susitarimų, spręsti problemas nuo pradžios iki pabaigos. Tokios veiklos gerina jų tarpusavio santykius, ugdo pasitikėjimą savimi. O tai turi didelės įtakos individualiai mokinio pažangai.

                                                                                      Rima Miknaitienė, „Vaivorykštės“ grupės narė

Bookmark the permalink.