Darbuotojai

 DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS  2018-2019 M. M.             

  Sidutė Černauskienė  

Direktorė

  Rima Miknaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, rusų kalbos mokytoja metodininkė, 7 klasės vadovė

Irma Miciutienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Renata Biskienė

Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Edita Plečkaitienė

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja

Dalia Eikelienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, 3 klasės vadovė

Reda Binkauskienė – Bitinienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja,  4 klasės vadovė

Lina Mačiulaitienė

Vyresnioji pradinių klasių  mokytoja, 1 klasės vadovė

Eglė Mockienė

Vyresnioji pradinių klasių mokytoja, 2 klasės vadovė

Sonata Čibirkienė

Vyresnioji matematikos mokytoja

Inga Ažukienė

Anglų kalbos mokytoja, 8 klasės vadovė

Jūratė Žilinskienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė, vyresnioji geografijos mokytoja, 10 klasės vadovė

Ramunė Rucevičienė

Vyresnioji istorijos mokytoja,   5 klasės vadovė

Jūratė Rugienienė

Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja

Silva Veselkienė

Vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja, 9 klasės vadovė

Lolita Paliulienė

Vyresnioji biologijos, gamtos ir žmogaus mokytoja

Valdas Strazdas

Chemijos mokytojas

Laimutė Budreikienė

Vyresnioji fizikos mokytoja

Rita Jakevičienė

Muzikos, etikos mokytoja

Virginija Armanavičienė

Dailės mokytoja ekspertė, technologijų mokytoja metodininkė, 6 klasės vadovė

Ramutė Bakūnienė

Tikybos mokytoja

Lolita Klimčiauskaitė

Vyresnioji informacinių technologijų mokytoja, matematikos, žmogaus saugos ir ekonomikos mokytoja

Inga Pociuvienė

Psichologė

Irma Mackevičienė

Socialinė pedagogė

Renata Pauliukonienė

Logopedė, specialioji pedagogė

Irma Galeckienė

Bibliotekininkė

Rūta Raškauskienė

Renginių organizatorė

Leonas Akucevičius

Ūkvedys

Agnė Arbataitienė

Sekretorė, ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja

Rasa Orentienė

Vyriausioji finansininkė

Stasė Bulkauskienė

Buhalterė

Raimonda Karpavičienė

Auklėtojos padėjėja, skalbėja

Tatjana Balkūnienė

Auklėtojos padėjėja

Česlovas Bapkauskas

Energetikas

Giedrius Plečkaitis

Kompiuterinių sistemų specialistas

Janina Balaikienė

Rūbininkė – budėtoja

Rima Barzdevičiūtė

Valytoja

Sonata Šlekienė

Valytoja

Elvyra Zaleckienė

Valytoja

Rimantas Raškauskas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Gintautas Gliužeckas

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

Vitas Pupkis

Kiemsargis

Irena Jaseliūnienė

Budėtoja

Vytautas Valaitis

Vairuotojas

Evaldas Petrauskas

Vairuotojas, kiemsargis