FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI 2020

Ketvirčių ataskaitų rinkiniai

I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Metų pabaigos ataskaitų rinkinys už 2020 m.: