Dėkojame

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems balandžio 19 d. gražinant ir puoselėjant mokyklos-daugiafunkcio centro aplinką, tobulinant sukurtas edukacines erdves:

  • Gižų bendruomenės nariams: Onutei Maksvytienei, Virginija Svirupskienei, Rūtai Raškauskienei, Mindaugui Vyšniauskui, Kristinai Glinskaitei, Tautvydui Petrui Iškauskui,
  • tėvams: Jolantai Kasparavičienei, Rasai Luišienei, Dalei Mykolaitienei, Simonai Penkauskaitei, Egidijui Eidukaičiui, Artūrui Juškai, Lilijai Striupaitienei, Jūratei Konopackai, Agnei Kaškauskienei,
  • ūkinei grupei,
  • mokytojams,
  • ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, 1-10 klasių mokiniams.

 Ačiū už sutelktumą ir bendruomeniškumą, kuriant gėrį.

Mokyklos-daugiafunkcio centro administracija

Bookmark the permalink.