Centro misija/vizija, nuostatai

MOKYKLOS MISIJA

Vadovaujantis humanistinės pedagogikos principais, nuolat besimokant, teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, organizuoti kiekvieno vaiko poreikius atitinkantį neformalųjį švietimą; kurti kultūringą, vieningą ir aktyvią Gižų bendruomenę. Siekiame, kad mūsų vaikai taptų savarankiškais, turinčiais tikslus ir vertybines nuostatas Žmonėmis.

 

MOKYKLOS VIZIJA

Vieninga bendruomenė, suteikianti galimybę kiekvienam, vadovaujantis vertybėmis (atsakomybė, pagarba, atvirumas, kūrybiškumas, pilietiškumas), atsiskleisti ir mokytis.

VERTYBĖS

Atsakomybė, pagarba, atvirumas, kūrybiškumas, pilietiškumas.

MOKYKLOS NUOSTATAI

Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko  mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai, patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d.  sprendimu Nr. B – TS – 86