Sveikiname mokytojus

mokytojams

Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvens ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti Žmogumi.

Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga.

Mūsų, Mokytojų, dar sudėtingesnė užduotis – tą pareigos jausmą ugdyti jaunuose žmonėse.

Tad Mokytojo dienos proga visiems linkiu sveikų rankų ir sveikos širdies.

            Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio

 centro direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.