150 metų jubiliejaus veiklos jau pradedamos įgyvendinti

                       2019 m. mokykla švęs 150 metų jubiliejų. Tam ruošiamasi iš anksto: jau 2018 m. birželio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. 78 V buvo sudaryta darbo grupė. Ji parengė visą veiklų 2018 – 2019 m. m. planą. Nuoširdžiai džiaugiuosi, jog žmonės (Gižų kaimo bendruomenės nariai, mūsų įstaigos darbuotojai, seniūnas)   ne tik planavo veiklas, bet ir prisiėmė atsakomybes už jų įgyvendinimą.

                      Viena iš tų veiklų  – jubiliejinio medelio – liepos – sodinimas. Patys vyriausi miestelio žmonės liepą prie mokyklos įvardina kaip labiausiai atmintyje išlikusį simbolį, todėl ir 150 metų jubiliejui skirtą liepą norime pasodinti ne bet kur ir ne bet kaip, o supilant panašų kalnelį, kad būtų tradicijų tęstinumas. Šią gražią idėją parėmė ir padėjo įgyvendinti ūkininkas Arūnas Maskvytis. Jo sumanumo ir technikos dėka  supiltas kalnelis, labai panašus į močiutės liepos augimo vietą.

                      Dėkojame A. Maskvyčiui ir visiems darbuotojams prisidėjusiems prie šios iniciatyvos. O pavasarį vaikai rašys laišką ateities kartoms ir užkas po jubiliejine liepa, juk „gyvenime svarbu padaryti ką nors išliekančio, bet tai matuojama ne apdovanojimais, o atgarsiu būsimose kartose, apie kurį šiandien nieko tikro negalime pasakyti“ (T. Venslova)

Direktorė Sidutė Černauskienė

Bookmark the permalink.