DĖMESIO! ITIN SVARBU!

Gerbiami tėveliai/ globėjai/ rūpintojai

Paskubėkite patikrinti vaikų sveikatą!

Nuo šių mokslo metų mokiniai iki 18 metų ugdymo procese gali dalyvauti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą.

Todėl apsilankyti pas gydytojus privalote iki rugsėjo 1 d.

(Duomenys apie vaiko sveikatos būklę bus tvarkomi elektroniniu būdu. Išimtiniais atvejais gavę popierinę vaiko sveikatos pažymėjimo formą, ją į mokyklą privalote pristatyti iki rugsėjo 3 d.)

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad nuo 2018 m. birželio 1 d. vaiko sveikatos pažymėjimai (forma Nr. 027-1/a) bus neišduodami, o tvarkomi elektroniniu būdu. Apie vaikų sveikatos būklę ugdymo įstaigos bus informuotos tiesiogiai per elektroninę sistemą, kai vaikas pasitikrins sveikatą. Popierinė forma bus išduota tik tiems tėvams/ globėjams/ rūpintojams, kurių vaikai lanko Vilkaviškio rajono savivaldybės ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir lopšelius – darželius bei neturi galimybės prisijungti prie elektroninės sistemos (www.esveikata.lt) ir atsispausdinti vaiko sveikatos pažymėjimą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V – 657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo: Visi duomenys, susiję su vaiko sveikatos pažymėjimu, visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bus tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. birželio 1 d.“ Nuo šios dienos pažymos nebebus išduodamos, o viskas tvarkoma elektroniniu būdu.

 

Bookmark the permalink.